BOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT Slovakia, s nami ste bližšie k zákazníkom.BOZP CONSULT Slovakia
« [Späť]

ISO Certifikácia

Certifikát Vám pomôžeme získať akreditovanými certifikačnými orgánmi.

Certifikát môže byť dôveryhodný doklad ale i bezcenný paier. Pri svojom výbere preto dajte si pozor práve na akreditáciu certifikačných orgánov, aby sa Vám nestalo, že zaplatíte za pekný, farebný bezcenný papier.

Cena nie je parameter číslo 1, idete urobiť vec, ktorá má kvalifikovane posúdiť Váš systém, poukázať na možnosti zlepšovania a zvýšiť Vašu prestíž.

  • ISO 9001:2008 certifikát systému manažérstva kvality s požiadavkami normy 
  • ISO 14001:2004  certifikát systému environmentálneho manažérstva s požiadavkami normy 
  • systému environmentálneho man. a auditu s požiadavkami nariadenia EP a R č. 761/2001
  • OHSAS 18001:2007 certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia s požiadavkami 
  • ISO 27001:2005 certifikát systému manažérstva informačnej bezpečnosti s požiadavkami normy 
  • ISO 22000:2005 certifikát systému manažérstva potravinovej bezpečnosti s požiadavkami normy 
  • HACCP  certifikát certifikát systém s požiadavkami Potravinového kódexu
  • IFS certifikát systému manažérstva potravinovej bezpečnosti s požiadavkami 
  •  BRC certifikát systému manažérstva potravinovej bezpečnosti s požiadavkami
  • FSSC 22000 certifikát systému manažérstva potravinovej bezpečnosti s požiadavkami 

Ako i ďalšie....

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk