BOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT Slovakia, s nami ste bližšie k zákazníkom.BOZP CONSULT Slovakia
« [Späť]

OHSAS 18001 - MS BOZ

OHSAS 18001:2008 je systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Riadi vhodné spôsoby komunikácie vo vnútri firmy ale i smerom von v oblasti manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo vnútri spoločnosti smerom k zamestnancom (školenia o rizikách práce, poskytovanie ochranných pracovných pomôcok, kontrola používania OPP, kontrola na alkohol a pod. A smerom von napríklad ku kontrolnýcm orgánom, inšpektorátu bezpečnosti práce, k zákazníkom. 

Vhodný pre všetky typy činností spoločností, (ale najmä pre stavebné spoločnosti, výrobné spoločnosti a spoločnosti poskytujúce služby ako napr. čistenie, upratovanie, úprava zelene...) pre legislatívnu oporu v EU. A rovnako pre stále častejšie požiadavky veľkých spoločností, do ktorých ak sa chcete dostať ako dodávateľ bez systému kvality ISO 9001, systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 a bezpečnosti práce OHSAS 18001 nemáte šancu. 

Zlepšenie pracovného prostredia a ochrany zamestnancov. Súlad s legislatívou bezpečnosti práce a následná eliminácia vzniku nehôd, smrteľných úrazov, chorôb z povolania a pokút. Nikto nechce byť zodpovedný za nejaký úraz zamestnanca a už vôbec nie niečo horšie...

Je to pre ochranu konateľov spoločnosti voči právnemu dopadu pri nesúlade s legislatívou, prípadne vzniku incidentu (úraz, smrteľný úraz...).

Dajte si šancu začať spolupracovať aj s veľkými významnými spoločnosťami a zároveň sa chráňte...

 

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk