BOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT Slovakia, s nami ste bližšie k zákazníkom.BOZP CONSULT Slovakia
« [Späť]

Sme prvá poradenská spoločnosť na Slovensku s certifikátom ISO 9001:2008 pre poradenstvo

Spoločnosť ISO CONSULT Slovakia, s.r.o. má ako prvá poradenská spoločnosť na Slovensku zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 pre činnosti:

„Poradenstvo, audity zhody a školenia v oblasti manažérskych systémov, HACCP a BOZP"

Dôkaz toho, že my vieme, čo Vy chcete. Vaša spokojnosť s našimi službami je pre nás dôležitá.

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk