BOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT Slovakia, s nami ste bližšie k zákazníkom.BOZP CONSULT Slovakia
« [Späť]

ISO 27001 - ISMS

 ISO 27001:2005 je systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa

ISO 27001 -analýza aktív, ich ocenenie a klasifikácia. Aplikovateľnosť požiadaviek a analýza rizík, ich riadenie.

ISO 27001-zabezpečuje vhodné a riadené spôsoby komunikácie vo vnútri firmy ale i smerom von v oblasti manažmentu bezpečnosti informácií.

ISO 27001- riadenie informácií v oblasti informačnej bezpečnosti a eliminácia rizík v danej oblasti.

ISO 27001- súlad s legislatívou a predchádzanie vzniku pokút z dôvodu úniku informácií (nie iba z počítačov, ale aj od pracovníkov).

ISO 27001 zvýšenie dôvery pre zákazníkov a partnerov.

ISO -27001 možnosť získať nových a významných zákazníkov.

ISO 27001 zvyšovanie firemnej kultúry.

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk