BOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT Slovakia, s nami ste bližšie k zákazníkom.BOZP CONSULT Slovakia
« [Späť]

Prečo my

BOZP je zákonná požiadavka, napriek tomu veľa spoločností  túto požiadavku nerešpektuje.

Náš prístup je iný, praktický.

Čo požaduje legislatíva je samozrejme nutnosť mať zdokumentované , ale nevytvárame zbytočne veľa dokumentácie.  Systém má slúžiť a pomáhať firme, nie nezmyselne vypĺňať a vytvárať papiere. Je jednoduché ich na začiatku vytvoriť ale zložitejšie udržiavať a podľa nich aj pracovať.

MY chceme aby Vás ako vedenie BPZP chránilo a  prinieslo niečo v praxi, pomohlo v práci. 

Máme viac ako 15 ročné skúsenosti a mnoho stálych spokojných zákazníkov. 

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk