BOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT Slovakia, s nami ste bližšie k zákazníkom.BOZP CONSULT Slovakia
« [Späť]

BOZP

 • BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 • OPP - ochrana pred požiarmi,
 • PZS – pracovná zdravotná služba,
 • VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
 • Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

Ste tu správne ak potrebujete spracovať pre Vašu spoločnosť dokumentáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, školenia, revízie vyhradených technických zariadení a ďalšie služby v rámci Vašich požiadaviek.

Poskytujeme výkon činnosti bezpečnostného a autorizovaného bezpečnostného technika na základe uzatvorenej zmluvy. Vaša organizácia si splní zákonnú povinnosť a my Vám zabezpečíme výkon činnosti BT a ABT vysoko kvalifikovanou osobou.

Súčasťou týchto činností je:

 • vypracovanie koncepcie politiky BOZP
 • program realizácie koncepcie politiky BOZP
 • menovací dekrét zástupcov zamestnancov + školenie
 • vypracovanie posúdenia nebezpečenstiev
 • plán odstránenia zostatkových ohrození
 • vypracovanie zoznamu prideľovaných ochranných osobných pracovných prostriedkov (OOPP)
 • pokyny na zákaz požívania alkoholu na pracovisku
 • pokyny na zákaz fajčenia na pracovisku
 • vypracovanie osnovy vstupného školenia zamestnancov
 • vypracovanie zakázaných prác ženám a mladistvým
 • vypracovanie harmonogramu zdravotných prehliadok a školení
 • prvá pomoc ‐ pokyny

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk