BOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT Slovakia, s nami ste bližšie k zákazníkom.BOZP CONSULT Slovakia
« [Späť]

Zákaznícke audity TESCO

V letnom období naši zákazníci úspešne absolvovali zákaznícky TESCO audit. Počas auditu bolo preverované schopnosť plniť požiadavky zákazníka TESCO ako i legislatívy podľa Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) (č. 852/2004, 853/2004, 854/2004 a 882/2004), zákona o potravinách NR SR 152/1995 ako i ďalšej súvisiacej legislatívy.
Blahoželáme a prajeme veľa dodaných kvalitných a bezpečných potravín do reťazca :).

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk