« [Späť]

HACCP

Zavedenie systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín správnej hygienickej praxe SHP a/ alebo HACCP je povinné

7 princípov HACCP:

  • 1. Vykonanie analýzy nebezpečenstva

   2. Stanovenie CCP

   3. Stanovenie limitov pre CCP a CP

   4. Stanovenie monitorovacích postupov

   5. Stanovenie nápravných opatrení

   6. Stanovenie verifikačných postupov (meradlá, školenia, interné audity, validácia)

   7. Riadenie dokumentov a záznamov

   HACCP školenia 

  • správna výrobná prax (hygienický a sanitačný poriadok)

  • Neváhajte a pridajte sa k našim spokoným zákazníkom 0907 349 943

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk